วันที่ 14 มิ.ย.60 จ.ลำปาง จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอเกาะคา เพื่อติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคุมกำเนิดและระบบดูแลวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ รวมถึงจัดทำแผนการดำเนินงานในปีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 12 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอมปิง อ.เกาะคา จ.ลำปาง