วันที่ 13 มิ.ย. 60 จ.ลำปาง จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอำเภอเมือง เพื่อทบทวนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงวางแผนการจัดกิจกรรมในปี 60 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 8 คน ณ เทศบาลนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง