วันที่ 8-10 มิ.ย.60 จ.ประจวบฯ จัดอบรมครูและแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศ และเสริมสร้างทักษะการให้การปรึกษาแก่แกนนำเยาวชน รวมถึงสร้างเครือข่ายแกนนำเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 75 คน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายตาม่องล่าย) อ.เมือง จ.ประจวบฯ