ร่วมรับชมเรื่องเล่ารูปแบบการศึกษา “โฮมสคูล”  โดยเป็นรูปแบบการศึกษาที่ครอบครัวและผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนได้ รายละเอียดจะเป็นอย่างไร รับชมได้จากคลิปด้านล่างค่ะ

หมายเหตุ: คลิปจากการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2“เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น : เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” ช่วง “SYM 3.ุ6 เพศศึกษานอกห้องเรียน เพื่อความฉาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 9 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร