พบกับสไลด์ “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : 3 ปี แห่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานแบบเดิมๆ จนเกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านการทำงานเยาวชน” โดย นายอนุสรณ์ สุขกันตะ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หมายเหตุ : สไลด์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 16 พ.ค. 60 ณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

ดาวน์โหลดที่นี่