วันที่ 29 พ.ค.60 จ.มหาสารคาม จัดอบรมพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาผู้ให้บริการในการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาและแนวทางการช่วยเหลือส่งต่อวัยรุ่นที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม