วันที่ 29-30 พ.ค. 60 จ.ตาก จัดอบรมแกนนำเยาวชนอำเภอบ้านตาก เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ การใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ พร้อมฝึกปฎิบัติในการให้การปรึกษากับเพื่อนที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่น โดยมีแกนนำเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 45 คน ณ โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร อ.บ้านตาก จ.ตาก