วันที่ 17-18 พ.ค. 60 จ.เพชรบุรี จัดประชุมปฏิบัติการคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว รวมถึงทบทวนความรู้ในเรื่องเพศ และการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 คน ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม