วันที่ 14-17 พ.ค.60 จ.ตาก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้การปรึกษาทางเลือกในการช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” เพื่อเสริมสร้างทักษะการปรึกษาทางเลือกให้กับเครือข่ายคนทำงานท้องวัยรุ่น เพื่อให้สามารถนำเทคนิคไปประยุกต์ในการดำเนินงานและการเชื่อมต่อเครือข่ายช่วยเหลือและส่งต่อบริการให้กับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องจอมพล โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์ อ.เมือง จ.ตาก