กำหนดการประชุมขับเคลื่อนเชิงนโยบายเรื่อง “แชร์ต่อไป-เพื่อไม่ให้ผู้หญิงไทยตายจากการทำแท้ง” วันที 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสานใจ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดที่นี่