พบกับ สรุปผลการเสวนา “ทำอย่างไรเมื่อผู้หญิงเลือกยุติ แต่อายุครรภ์เกิน” โดยในการเสวนานี้ มุ่งใช้กรณีศึกษาและประสบการณ์ตรงของผู้ร่วมเสวนาที่ปฏิบัติงานในด้านการปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม การยุติการตั้งครรภ์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการช้าจนทำให้อายุครรภ์เกิน แนวทางในการปรึกษาเพื่อคลี่คลายปัญหา แนวทางการดูแลช่วยเหลือ และประคับประคองให้ตั้งครรภ์ต่ออย่างมีคุณภาพ เป็นต้น

แหล่งข้อมูลจาก: โครงการสายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 และเครือข่ายส่งต่อบริการ

ดาวน์โหลดที่นี่