วันที่ 9 พ.ค. 60 จ.ลำพูน จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อเตรียมวางแผนและออกแบบกระบวนการในการจัดเวทีถอดบทเรียนแนวทางการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน  ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน