วันที่ 9 พ.ค.60 จ.นครพนม จัดอบรมหลักสูตร “โครงการผลักดันให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตและเพศศึกษารอบด้านให้แก่วัยรุ่นในโรงเรียน” เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ และแนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงเสริมสร้างทักษะในการเอาตัวรอดจากสถานะการณ์เสี่ยงต่างๆ โดยมีนักเรียนโรงเรียนนครพนมวิทยาคมเข้ารับการอบรม จำนวน 800 คน ณ  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม