วันที่ 5 พ.ค.60 จ.ลำปาง จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมถนนเด็กเดิน ครั้งที่ 1 และวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม “ถนนเด็กเดินเทศบาลนครลำปาง” เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชน สนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นควรให้กลุ่มเยาวชนจัดกิจกรรมดังกล่าวจนถึงเดือนกันยายน กำหนดจัดกิจกรรมทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง เทศบาลนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง