วันที่ 4 พ.ค.60 จ.ลำพูน และจ.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อร่วมวางแผนพัฒนาระบบส่งต่อและช่วยเหลือวัยรุ่นตั้งครรภ์ในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน ณ คลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่