พบกับกำหนดการประชุมเรื่อง “แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปบทเรียน 3 ปีการหนุนเสริมวิชาการเพื่อขับเคลื่อนงานท้องวัยรุ่นแบบบูรณาการใน 3 ภาค 9 จังหวัด” ซึ่งจะจัดทั้ง 9 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 วันที่ 5-7 มี.ค. 60 ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ (จ.นครสวรรค์, จ.เพชรบุรี, จ.ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพฯ)

รอบที่ 2 วันที่ 22-24 มี.ค. 60 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ (จ.ตาก, จ.เชียงราย และ จ.ลำปาง)

รอบที่ 3 วันที่ 26-28 มี.ค. 60 ณ โรงแรมเลย พาเลซ เลย (จ.มหาสารคาม, จ.ชัยภูมิ และ จ.เลย)

ดาวน์โหลดที่นี่