ชมคลิป “ประสบการณ์และปัญหาด้านการบริการทางสุขภาพแก่วัยรุ่นตั้งครรภ์” โดยตัวแทนจากภาคสาธารณสุขมาร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และกระบวนการทำงานร่วมกันในรูปแบบทีมสหวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รายละเอียดจะเป็นอย่างไร เชิญชมได้จากคลิปด้านล่างค่ะ

หมายเหตุ : คลิปวีดีโอจากการเสวนาในหัวข้อ “ประสบการณ์และปัญหาด้านการบริการทางสุขภาพแก่วัยรุ่นตั้งครรภ์การประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 8 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร