วันที่ 2 พ.ค. 60 จ.ประจวบฯ จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อเข้าร่วม Case Conference จำนวน 4 กรณี รวมถึงพูดคุยเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 41 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบฯ