วันที่ 28 เม.ย. 60 จ.ลำปาง จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและติดตามผลการดำเนินงานใน 3 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเกาะคา และอำเภอห้างฉัตร รวมถึงร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมในปีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 23 คน ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร อ.เมือง จ.ลำปาง