พบกับ “ภาพพัฒนาการงานท้องวัยรุ่นของจังหวัดมหาสารคาม”

หมายเหตุ : สไลด์ประกอบการประชุมเรื่อง “แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปบทเรียน 3 ปีการหนุนเสริมวิชาการเพื่อขับเคลื่อนงานท้องวัยรุ่นแบบบูรณาการใน 3 ภาค 9 จังหวัด” รอบที่ 3 วันที่ 26-28 มี.ค. 60 ณ โรงแรมเลย พาเลซ เลย 

ดาวน์โหลดที่นี่