วันที่ 25 เม.ย. 60 จ.ลำปาง ร่วมกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี และเทศบาลนครลำปาง ร่วมสนับสนุนการจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน และจัดนิทรรศการเรื่องเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อนามัยเจริญพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีการประชาสัมพันธ์สายด่วน 1663 และแหล่งบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชนในพื้นที่ ณ บริเวณงานถนนเด็กเดิน สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อ.เมือง จ.ลำปาง