วันที่ 25- 26 เม.ย. 60 จ.เชียงราย จัดอบรมการสื่อสารเรื่องเพศ ให้กับแกนนำพ่อแม่ ผู้ปกครอง และคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ และเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ โรงแรมรังสีนีรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย