วันที่ 24 เม.ย. 60 จ.ประจวบฯ ,จ.ตาก และจ.ขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพให้กับราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในแต่ละพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วม 16 คน ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี