พบกับ “ภาพพัฒนาการงานท้องวัยรุ่นของจังหวัดตาก”

หมายเหตุ : สไลด์ประกอบการประชุมเรื่อง “แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปบทเรียน 3 ปีการหนุนเสริมวิชาการเพื่อขับเคลื่อนงานท้องวัยรุ่นแบบบูรณาการใน 3 ภาค 9 จังหวัด” รอบที่ 2 วันที่ 22-24 มี.ค. 60 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่

ดาวน์โหลดที่นี่