พบกับ “ภาพพัฒนาการงานท้องวัยรุ่นของจังหวัดเพชรบุรี”

หมายเหตุ : สไลด์ประกอบการประชุมเรื่อง “แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปบทเรียน 3 ปีการหนุนเสริมวิชาการเพื่อขับเคลื่อนงานท้องวัยรุ่นแบบบูรณาการใน 3 ภาค 9 จังหวัด” รอบที่ 1 วันที่ 5-7 มี.ค. 60 ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดที่นี่