“ความรู้” ไม่ก่อให้เกิดอันตรายได้เท่ากับ “ความไม่รู้” การที่ผู้ใหญ่กีดกันไม่ให้เด็กและเยาวชน ได้รับรู้และทำความเข้าใจเรื่องเพศ ถือเป็นการลิดรอนสิทธิของเด็กและเยาวชน ส่งผลให้พวกเขาตกอยู่ในความเสี่ยงทางเพศ เกิดโอกาสพลาดพลั้งสูง

พบกับ “สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน: โครงการพัฒนาแนวทางส่งเสริมศักยภาพผู้แทนเยาวชนเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ที่พูดถึง แนวคิดในเรื่อง “สิทธิทางเพศของเยาวชน” หรือ “Youth Sexual Rights”

อ้างอิงจาก : thailand.unfpa.org

ดาวน์โหลดที่นี่