สไลด์ “ประสบการณ์ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ด้วย Medabon” โดยนายแพทย์เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกูล ผู้ประสานงานเครือข่ายแพทย์อาสา RSA

ดาวน์โหลดที่นี่