วันที่ 18 เม.ย. 60 จ.ลำพูน จัดกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนและตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ แนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นแกนนำในการให้คำปรึกษากับเพื่อน ๆ วัยเดียวกัน โดยมีแกนนำเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 15 คน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน