“พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คือ นโยบายที่สถานศึกษาต้องปฏิบติ” นายแคล้ว เบียดนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไทร ตัวแทนภาคการศึกษา ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน จะช่วยส่งผลให้แก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นได้จริง