วันที่ 4-5 เม.ย. 60 จ.กระบี่ จัดค่ายอบรมพัฒนาส่งเสริมความรับผิดชอบผู้ชาย/วัยรุ่นชาย/วัยรุ่นหญิง เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ และแนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบในเรื่องเพศผ่านกิจกรรมจำลองเหตุการณ์ โดยมีแกนนำเยาวชนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองและอำเภอเหนือคลองเข้าร่วมจำนวน 58 คน ณ กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน แหลมหางนาค อ.เมือง จ.กระบี่