วันที่ 3-5 เม.ย. 60 จ.ชัยภูมิ จัดอบรมวิทยากรขบวนการเรื่องเพศระดับอำเภอ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่น และมีการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรจัดอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 18 คน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ