วัยรุ่นไทยเมื่อประสบปัญหาในเรื่องเพศ ไม่กล้าปรึกษาและสื่อสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง แต่จะเลือกปรึกษา “เพื่อน” เป็นอันดับแรก ซึ่งอาจจะทำให้วัยรุ่นได้รับความรู้ที่ไม่ถูกต้อง ไม่รอบด้าน หรือเกิดค่านิยมที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมทางเพศได้

พบกับ…คู่มือ “ผู้ใหญ่เปิดใจ ลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย” ที่จะช่วยให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องเพศ และมีทักษะในการสื่อสารระหว่าง พ่อแม่ ผู้ปกครองกับลูกหลานที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่น

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.teenpath.net