วันที่ 29 มี.ค. 60 จ.ตาก จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในพื้นที่ และทำความเข้าใจ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในปีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 27 คน ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก