เชิญชมคลิปวีดีโอ “วิถีเพศชาย วิถีเพศพ่อ กับการท้องและเลี้ยงดูลูก” เปิดมุมมองวิถีเพศชายที่ตกอยู่ในสภาวะฝ่ายหญิงตั้งครรภ์หรือกลายเป็นคุณพ่อวัยรุ่น และร่วมรับฟังวิถีชีวิตของวัยรุ่นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่โพสต์วิธีการเลี้ยงลูกผ่านเฟสบุ๊กจนกล่าวเป็น“Net Idel”

หมายเหตุ: คลิปจากการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2“เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” ช่วง “SYM 3.3 วิถีเพศชาย วิถีเพศพ่อ กับการท้องและเลี้ยงดูลูก” วันที่ 9 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร