วันที่ 21 มี.ค. 60 จ.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาระบบส่งต่อและช่วยเหลืองวัยรุ่นที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 19 คน ณ ร้านอาหาร โอเอซิส อ.เมือง จ.เชียงใหม่