วันที่ 17 มี.ค. 60 จ.ชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อทบทวนและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงพูดคุยหารือเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ