ชมคลิปวีดีโอที่สะท้อนข้อคิดการมีความรักของวัยรุ่น ในรูปแบบ “ละครหุ่น” โดยน้อง ๆ แกนนำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา