วันที่ 16 มี.ค. 60 จ.กระบี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพศศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเรื่องแนวทางการให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่