พบกับสิทธิของวัยรุ่นตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ฉบับการ์ตูนเหมาะสำหรับคนทำงานกับวัยรุ่น และน้องๆ วัยรุ่นที่สามารถทำความเข้าใจได้ในระยะเวลาสั้น ๆ หากต้องการทราบรายละเอียดของ พ.ร.บ. ทั้งฉบับก็สามารถไปดาวน์โหลดอ่านฉบับเต็มได้ที่ http://www.thaiteenpreg.com/?p=1833

แหล่งข้อมูลจาก : เพจเกรียนศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่