พบกับสไลด์ “โครงการวิเคราะห์ความต้องการของเด็กเยาวชน ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการทำงานองค์กรด้านเยาวชนและพัฒนาแนวทางสนับสนุนคนรุ่นใหม่” โดย นายธวัชชัย ดวงนภา ผู้อำนวยการห้องหุ้นสุข จำกัด

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง SYM 2.7 เพศในสื่อของคนรุ่นใหม่ : เกิน 18 ห้ามดูเพราะอาจปรี๊ดตก” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 9 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่