วันที่ 11 มี.ค. 60 จ.ลำปาง จัดกิจกรรม “โครงการสายใยรักบุญวาทย์ เพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ” เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ รวมถึงเพิ่มทักษะในการปฏิเสธให้กับแกนนำนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผ่านกิจกกรม “จินตนาการรัก” และ “กิจกรรมแลกน้ำ” โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง