สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทำความเข้าใจ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในทุกระดับชั้น มีการจัดการสอนเพศศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว

หากพบว่าสถานศึกษาใดให้นักเรียนที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ออกจากระบบการศึกษา สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1663 หรือ E-mail : event@path2health.or.th  หรือทาง Inbox Fanpage Facebook Thaiteenpreg ค่ะ

ดาวน์โหลดที่นี่