วันที่ 6 มี.ค. 60 อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ จัดประชุมภาคีเครือข่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อทำความเข้าใจ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 59 และวิเคราะห์การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปี 60 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนแก้งคร้อหนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ