พบกับสไลด์ “บทเรียนปฏิบัติการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศระดับชุมชน” โดย นางสาวสุมาลี โตกทอง มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง SYM 2.4 หลากมิติหลายโมเดล “ชุมชนปฏิบัติการ” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 9 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่