วันที่ 22 ก.พ. 60 จ.พะเยาลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสอนเพศศึกษาและรูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาในห้องเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 10 คน ณ โรงเรียนเจริญใจและโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา