วันที่ 8-10 มี.ค. 60 จ.เพชรบุรี จัดอบรมแกนนำนักเรียน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ การใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ โดยผู้เข้าร่วมเป็นแกนนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 41คน ณ บ้านพิงภูแพรวรีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี