พบกับรายชื่อสถานพยาบาลในจังหวัดต่าง ๆ ที่ให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด – ห่วงคุมกำเนิด) โดยจำแนกตามเขตทั่วประเทศไทย ข้อมูลชุดนี้เป็นประโยชน์กับคนทำงานเรื่องท้องวัยรุ่น ที่สามารถแนะนำวัยรุ่นในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการป้องกันการตั้งครรภ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยสถานพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) วัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปี สามารถเข้ารับบริการได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดที่นี่

แหล่งข้อมูลจาก : www.lovecarestation.com