พบกับสไลด์ “ฟังคนรุ่นใหม่ มุมมองใหม่ๆ การเข้าถึงบริการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย” โดย นางทัศนัย ขันตยาภรณ์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์

หมายเหตุ : สไลด์จากช่วง “SYM 2.5 ฟังคนรุ่นใหม่ มุมมองใหม่ๆ การเข้าถึงบริการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ” ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น :  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ 9 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดที่นี่