พบกับกำหนดการประชุมเรื่อง “แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปบทเรียน ๓ ปีการหนุนเสริมวิชาการเพื่อขับเคลื่อนงานท้องวัยรุ่นแบบบูรณาการใน ๓ ภาค ๙ จังหวัด” ซึ่งจะจัดทั้ง ๓ รอบ ได้แก่

รอบที่ ๑ วันที่ ๕-๗ มี.ค. ๖๐ ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ (จ.นครสวรรค์, จ.เพชรบุรี, จ.ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพฯ)

รอบที่ ๒ วันที่ ๒๒-๒๔ มี.ค. ๖๐ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ (จ.ตาก, จ.เชียงราย และ จ.ลำปาง)

รอบที่ ๓ วันที่ ๒๖-๒๘ มี.ค. ๖๐ ณ โรงแรมเลย พาเลซ เลย (จ.มหาสารคาม, จ.ชัยภูมิ และ จ.เลย)

ดาวน์โหลดที่นี่