วันที่ 24 ก.พ. 60 จ.ชัยภูมิ จัดประชุมเตรียมการประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ และศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน เพื่อให้ทุกอำเภอในจ.ชัยภูมิ เตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ โดยแต่ละอำเภอได้นำเสนอผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และมีทีมวิทยากรวิพากษ์จากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เป็นผู้ให้คำแนะนำและสรุปผลการนำเสนอ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 คน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ